Om oss

Integrationsforum mot rasism i Trollhättan startade i maj 1999 och är en stabil NGO som är uppbyggd som en paraplyorganisation med 30 tal föreningar som medlemmar. Verksamheten är inriktad på att motverka rasism, diskriminering och jobba för integration i samhället.

Integrationsforum högsta beslutande organ är medlemsmöten som hålls varje månad. Ordförandeskap och uppdrag som sekreterare vid medlemsmötena roterar mellan representanter för alla föreningar så att alla har möjligheter att påverka möternas utformning.

Styrelsen består av sex ledamöter med representationer från olika etniska bakgrunder samt tillhörande olika medlemsorganisationer. Styrelsen ska även bestå av tre kvinnor och tre män.

Styrelse 2017/2018:

Ordförande: Jorge Pereira sitter som representant för medlemsorganisationen Arbetsgruppen mot rasism, flydde hit från Chile och har jobbat aktivt mot rasism i 33 år. Är en engagerad samhällsmedborgare som har många järn i elden.

Vice ordförande och kassör: Robert Kozelka, Enskild medlem, vars föräldrar kommer från forna Jugoslavien med en stor engagemang i mänskliga rättigheter.

Ledamot: Kokab Faris, enskild medlem som är född i Irak och har tidigare erfarenhet inom socialtjänsten med stort intresse för frågor kring kvinnors hälsa. Arbetar numera som studievägledare på Lextorpsskolan.

Ledamot: Monica Larsson sitter som representant för medlemsorganisationen Kvinnojouren Duvan. Monica är engagerad i kvinnofrågor och är en eldsjäl i flera organisationer.       

Ledamot: José Isla, sitter som representant för Chilenos Somos Todos.

Ledamot: Lisbeth Bengtsson, sitter som representant för Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet. Lisbeth har arbetat många år som journalist bl. a på TTELA. Hon är engagerad i många frågor varav ensamkommande ungdomar är en som hon brinner för.
Personal:

Nedre raden från vänster Kokab, Jorge och Lisbeth. Övre rade från vänster Monica och Robert. Frånvarande José Isla.

Handläggare på I-Forum/ADB - Cathrin Boström

Cathrin har arbetat för Integrationsforum mot rasism sedan 2004 och har en gedigen erfarenhet kring diskrimineringsfrågor och rådgivningsärenden.

Informatör på ADB- Louise Olsson


Louise arbetar som Informatör på Antidiskrimineringsbyrån sedan mars 2018. Louise har kandidatexamen i Genusvetenskap.