Antidiskrimineringsbyråerns i Lule och Umeå söker medarbetare.

För mer information se nedan:

Två jurister/utbildare med ansvar för diskrimineringsärenden och utbildningar

I Sensus bejakar vi människans livslånga lust till utveckling och lärande. Människors bildning har både ett egenvärde och ett värde för samhället. Bildning är förmåga att tolka och reflektera, sätta samman kunskap till ny kunskap. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter skapar vi, och finns med där mötesplatser för bildning skapas och utvecklas.

Sensus region Norrland är huvudman för två antidiskrimineringsbyråer, Rättighetscentrum Västerbotten respektive Norrbotten. Båda arbetar för lika rättigheter, mänsklig mångfald och mot diskriminering och kränkande behandling.
Vi söker nu två jurister för stöd i hantering av diskrimineringsärenden och som utbildare i likabehandling, antidiskriminering och mångfald.
Byråerna har i uppdrag att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade. I uppdraget ingår även att förebygga diskriminering och kränkningar genom utbildning, information och opinionsbildning.
Arbetsuppgifter

-          Ärendehantering; juridisk rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade
-          Utbilda andra verksamheter i likabehandling, antidiskriminering och mångfald
-          Ta fram underlag till att sammanställa remissvar och rapporter
-          Opinionsbildande aktiviteter som författande av debattartiklar

Kvalifikationer:
Juristexamen eller likvärdig utbildning
Erfarenhet av arbete med att förebygga diskriminering
Erfarenhet av juridisk förhandling eller medling
Erfarenhet av att möta människor vid individuell rådgivning
Erfarenhet av att utbilda och föreläsa
Svenska som arbetsspråk i tal och skrift
Goda färdigheter i Officepaketet och i övrigt god IT-kompetens

Det är meriterande om du har erfarenhet av att:
Använda juridiken som samhällsförändrande kraft
Arbeta opinionsbildande
Skapa och underhålla nätverk och etablera nya samarbeten
Söka extern finansiering och arbeta med uppföljning/återrapportering av verksamhet

Sensus vill ha mångfald på riktigt och värdesätter därför en blandning av perspektiv, förmågor, bakgrunder och erfarenheter
Tjänsterna är visstidsanställningar på 100 %.
Placeringsort Umeå resp. Luleå.
Kollektivavtal finns mellan IDEA och Unionen Resor, helg- eller kvälltjänstgöring förekommer.
Tillträde snarast efter överenskommelse

Intresserad?
Istället för ett personligt brev vill vi att du fyller i formuläret och under ”Övriga dokument” bifogar ett word- eller pdf-dokument med svar på fyra frågor. Bifoga även CV.
Efter att vi har tittat på svaren gör vi ett första urval. Därefter läser vi de CV som tillhör sökande som valts ut utifrån svaren på frågorna. Vi kontaktar sedan sökande till intervju.

Frågor:
Antidiskrimineringsbyråernas syfte är att arbeta mot diskriminering och för inkludering. Vi är därför intresserade av att få en bild av dina erfarenheter och kunskaper på området.
Besvara frågorna med max 200 ord/fråga 
Vad är viktiga delar i ett antidiskriminerings- och likabehandlingsarbete för dig? Beskriv ett exempel på arbete med dessa frågor som du har varit med om.
Det är viktigt att personer som är utsatta för diskriminering får ett gott bemötande. På vilket sätt kommer du att lägga upp ditt arbete för att personer ska få ett gott bemötande? Beskriv också ett tillfälle då du har bidragit till ett gott bemötand
Dina idéer kring ärendehanteringens struktur och rutiner kommer att ha betydelse för vår verksamhet. Vi är därför nyfikna på att höra hur du kommer att sätta din prägel på tjänsten och byrån. Beskriv hur du skulle vilja lägga upp ditt arbete med att skapa strukturer och rutiner kopplat till ärendehantering.
I byråernas uppdrag ingår att utbilda i diskrimineringslagstiftningen, likabehandling och mänsklig mångfald. Beskriv på vilket sätt du skulle lägga upp en sådan utbildningsinsats.

Sista ansökningsdatum är 23 februari

Intervjuer kommer att påbörjas under vecka 11 i Sensus’ lokaler i Umeå och Luleå 

Frågor om tjänsten i Umeå
Jenny Saba Persson, Verksamhetsutvecklare, Rättighetscentrum Västerbotten, 090-14 37 66

Frågor om tjänsten i Luleå
Jan-Olov Madeleine Ågren, Verksamhetsutvecklare, Rättighetscentrum Norrbotten, 0920-25 99 81

Regionchef, Sensus Norrland, Birgitta Sedin, 0660-26 60 91, facklig representant, Unionen, David Bergquist, 090-14 37 67