Styrelse 2019/2020:

Ordförande: Jorge Pereira sitter som representant för medlemsorganisationen Arbetsgruppen mot rasism, flydde hit från Chile och har jobbat aktivt mot rasism i 33 år. Är en engagerad samhällsmedborgare som har många järn i elden.

Vice ordförande och kassör: Robert Kozelka sitter som representant från Trollhättans Rugby Club, vars föräldrar kommer från forna Jugoslavien med ett stort engagemang i mänskliga rättigheter.

Ledamot: Nancy Contreras sitter som representant för medlemsorganisationen ABF Fyrbodal. Nancy är verksamhetssamordnare på ABF och arbetar med bl. a kvinnofrågor.


Ledamot: Binyam Paulos, sitter som representant för medlemsorganisationen Eritreanska föreningen. Binyam brinner för integrationsfrågor.

Sekreterare: Lisbeth Bengtsson, sitter som representant för Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet. Lisbeth har arbetat många år som journalist bl. a på TTELA. Hon är engagerad i många frågor varav ensamkommande ungdomar är en som hon brinner för.
 

Ledamot: Ema Enderlein Fall, enskild medlem som har arbetat inom många olika områden. Ema har stort intresse för mänskliga rättigheter.

Personal

Nedre raden från vänster Robert, Lisbeth och Ema. Övre rade från vänster Binyam, Nancy och Jorge.

Handläggare på I-Forum/ADB - Cathrin Boström

Cathrin har arbetat för Integrationsforum mot rasism sedan 2004 och har en gedigen erfarenhet kring diskrimineringsfrågor och rådgivningsärenden.

Projektanställd Nycklar till det svenska samhället- Jan Lundqvist

Jan har arbetat som journalist på TTELA och Tv4 Fyrstad. Har under senare år varit verksam i hyresgästföreningen.

Informatör på ADB- Louise Olsson


Louise arbetar som Informatör på Antidiskrimineringsbyrån sedan mars 2018. Louise har kandidatexamen i Genusvetenskap.