Samarbetspartners

Språkcafé
Samverkan tillsammans med Rädda barnen Trollhättan
2016-Pågående
Integrationsforums roll

  • Ansvariga för lokal
  • Administration
  • Stöd vid genomförande och planering

För mer info: tryck på bilden 

Internationell samverkan med Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) i Oslo, Norge

2016-pågående

Integrationsforum roll:

  • Kunskapsöverföring om diskriminering och rasism
  • Utbyte av erfarenhet om arbetet kring antidiskriminering och antirasism
  • Metodutveckling

För mer info: tryck på bilden 

MR- nätverket

  • Sammarbete kring mänskliga rättigheter

För mer info: tryck på bilden 

8-mars kommittén

  • Sammarbete kring internationella kvinnodagen 

För mer info: tryck på bilden