Internationell samverkan med Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
2016-pågående

Integrationsforum roll:

 • Kunskapsöverföring om diskriminering och rasism
 • Utbyte av erfarenhet om arbetet kring antidiskriminering och antirasism
 • Metodutveckling

Casa del Pueblo (folkets hus)

Samverkan med projekt i Chile (Talca) (stöd från NGO till NGO).
2003-pågående.

Integrationsforums roll:
 • Utbilda cirkelledare
 • Kurs i mötesteknik
 • Kunskapsöverföring om lokal demokrati och diskriminering
 • Utbyte av information om integrationsfrågor

sPRÅKCAFÉ
sAMVERKANSPROJEKT TILLSAMMANS MED rädda barnen thn . 2016- pågående

iNTEGRATIONSFORUMS ROLL

 • ANSVARIGA FÖR LOKAL
 • ADMINSTRATION
 • sTÖD VID GENOMFÖRANDE och planering

SAMVERKAN OLIKA PROJEKT
2017

 • SPRÅKCAFÉ
 • MR-DAGEN 2017
 • MR-DAGEN 2018