UTBILDNINGAR - AGERA

Vi erbjuder utbildningar till civilsamhället och institutioner om diskriminering, aktiva åtgärder, jämställdhet & genus.

Diskriminering
Vill du veta mer, tryck på länken:
Aktiva Åtgärder
Vull du veta mer, tryck på länken:

Genus
Vill du veta mer, ryck på länken:
Jämställdhet
Vill du veta mer, tryck på länken:

Skola, skyddsombud, företag eller förening. Vi anpassar utbildningen utefter era önskemål. 

Vill du veta mer om våra utbildningspaket kontakta oss på 0520-83453 eller på integrationsforum@telia.com