UTBILDNINGAR - AGERA

Vi erbjuder utbildningar till civilsamhället och institutioner om integration, diskriminering, demokrati, jämställdhet & Genus.

   INTEGRATION    

- Den sociala integrationen
- Integration och segregation
- Integration i Sverige

Diskrimineringslagen

- Diskrimineringslagen
- Likabehandlingsplaner
- Rådgivning 
- Förebyggande
- Åtgärder

 dEMOKRATI

- Demokrati i Sverige
- Demokratins Historia
- Organisering 

  Jämställdhet

- Jämställdhetslagen
- Jämställdhetsmyndigheten
- Jämställdhetsintegrering
- Jämställdhetsplan
- Jämställdhet för alla
- Jämställdhet och genus

                                                                                                         Genus

                                                                                                 - Genusbegreppet
                                                                                                 - Genus och strukturer

                                                                                                 - Genus och makt
                                                                                                 - Genus och kunskap
                                                                                                 - Genus och socialpsykologi
 

Skola, skyddsombud, företag eller förening. Vi anpassar utbildningen utefter era önskemål. 

Vill du veta mer om våra utbildningspaket kontakta oss på 0520-83453 eller på integrationsforum@telia.com