UTBILDNINGAR - AGERA

Vi erbjuder utbildningar till civilsamhället och institutioner om integration, diskriminering, demokrati & jämställdhet.

   INTEGRATION

- Vad är social integration?
- Integration och segregation
- Vem skall bli integrerad?

Diskrimineringslagen

- Diskrimineringslagen
- Likabehandlingsplaner
- Rådgivning 
- Förebyggande
- Åtgärder
 

 dEMOKRATI

- Demokrati i Sverige
- Demokratins Historia
- Organisering 

  Jämställdhet

- Jämställdhetslagen
- Jämställdhetsmyndigheten
- Jämställdhetsintegrering
- Jämställdhetsplan
- Jämställdhet för alla
- Jämställdhet och genus

Skola, skyddsombud, företag eller förening. Vi anpassar utbildningen utefter era önskemål. 

Vill du veta mer om våra utbildningspaket kontakta oss på 0520-83453 eller på integrationsforum@telia.com