Aktiva åtgärder

ktiva åtgärder handlar om att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats. Utbildningen innefattar:

  • Fyra steg som metod
  • Fem områden
  • Alla sju diskrimineringsgrunderna
  • Särskilda uppgifter (lönekartläggning, främja jämn könsfördelning och att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier)


OBS, aktiva åtgärder ersätter jämställdhetsplaerna för arbetsgivare och gäller alla företagare från och med den 1 januari 2017Rådgivning:
För rådgivning kontakta:
- Cathrin Boström, handläggare:
integrationsforum@telia.com eller ring till 0520-834 53.

Utbildning:
Övriga frågor angående utbildningar kontakta:
integrationsforum@telia.com eller informator.adb@telia.com eller ring till: 0520-834 53

Besöksadress:
Föreningsgatan 16, 
461 30 Trollhättan