Diskriminering

Vill du eller ditt företag lära er mer om diskrimineringslagen, diskrimineringsgrunderna, vilka samhällsområden som berörs av diskrimineringslagen, eller olika typer av diskriminering?

Kontakta oss för en skräddarsydd utbildning utifrån era önskemål.


Färdiga utbildningar:
- Aktiva åtgärder (förebyggande arbete)
- Grunder för diskriminering
- Lagen och dess paragrafer
- AnsvarRådgivning:
För rådgivning kontakta:
- Cathrin Boström, handläggare:
integrationsforum@telia.com eller ring till 0520-834 53.

Utbildning:
Övriga frågor angående utbildningar kontakta:
integrationsforum@telia.com eller informator.adb@telia.com eller ring till: 0520-834 53

Besöksadress:
Föreningsgatan 16, 
461 30 Trollhättan