Jämställdhet
Så länge samhället inte är jämställt, att alla har lika villkor, rättigheter och skyldigheter, så krävs ett aktivt arbete med jämställdhetsfrågor.

Våra exempel på utbildningar är:

  • Jämställdhet och praktiska exempel
  • Jämställdhet i skola, arbetsplats och i hemmet
  • Jämställdhet och mänskliga rättigheter
  • Jämställdhet och den possitiva effekten

Vill ni på ert företag lära er med om jämställdhetens fördelar? Eller vill ni öka er kompetens inom området? oavsett så finns vi här för dig och kan utforma utbildningen efter era behov. 

Kontakta oss för mer information.

Föreläsare: 
Louise Olsson, Informatör

Utbildning:
Övriga frågor angående utbildningar kontakta:
informator.adb@telia.com eller ring till: 0520-834 53

Besöksadress:
Föreningsgatan 16, 
461 30 Trollhättan