Aktiviteter

Kalendarium - Februari 2018

1: Integrationsforum och Rädda Barnen anordnar språkcafé kl. 17-19.
7: Kvinnoforum har planeringsmöte inför Internationella kvinnodagen på Hamnkontoret kl. 18.
8: Integrationsforum och Rädda Barnen anordnar språkcafé kl. 17-19.
8: Vår ordförande och handläggare deltar på sakråd med demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Stockholm kl. 13-16.
12: Vi får studiebesök från Uddevalla kommun som vill veta hur vi arbetar med integration.
14: Studiebesök från Integrationsstrateg Kattarina Nyman, Trollhättans Stad och 15 representanter från Tanums kommun kl. 11.
14: MR-Nätverket har möte kl. 18.
15: Integrationsforum och Rädda Barnen anordnar språkcafé kl. 17-19.
20: Vår handläggare deltar på samrådet för mänskliga rättigheter i Göteborg kl. 13-16.
22: Integrationsforum och Rädda Barnen anordnar språkcafé kl. 17-19.
27: Möte med Trollhättan Stads stadsdirektör m. fl. kl. 10.
28: Integrationsforum har årsmöte kl. 18.