Aktiviteter

Kalendarium – November 2018

1: Integrationsforum och Rädda Barnen anordnar språkcafé kl. 17.00-19.00.

7: Vi deltar på Länsstyrelsens konferensdag om heder i Alingsås kl. 9-16.

8: Integrationsforum och Rädda Barnen anordnar språkcafé kl. 17.00-19.00.

12: Vi har utvärdering av MR-dagen kl. 16.00.


14: Vår handläggare och informatör deltar på dialogdagar med Diskrimineringsombudsmannen i Stockholm.

15: Vår handläggare och informatör deltar på MR-dagarna i Stockholm.

15: Integrationsforum och Rädda Barnen anordnar språkcafé kl. 17.00-19.00.

22: Integrationsforum och Rädda Barnen anordnar språkcafé kl. 17.00-19.00.

26: 8 marskommittén har möte kl. 16.30.


28: Integrationsforum har årets sista medlemsmöte kl. 18.00.

29: Integrationsforum och Rädda Barnen anordnar årets sista språkcafé kl. 17.00-19.00.