Aktiviteter


Kalendarium – Mars 2019

1: Vår handläggare deltar på samråd för mänskliga rättigheter i Göteborg kl. 9-16.

4: Integrationsforum och Rädda Barnen arrangerar Språkcafé kl. 17-19.

6: Mobila Antidiskrimineringsbyrån är på kommunhuset i Lilla Edet kl. 10-12.

8: Internationella kvinnodagen.

11: Integrationsforum och Rädda Barnen arrangerar Språkcafé kl. 17-19.

14-16: Verksamhetsplanering för förtroendevalda och personal.

18: Föredrag för dari talande i Nycklar till det svenska samhället kl. 14-16.

18: Integrationsforum och Rädda Barnen arrangerar Språkcafé kl. 17-19.

19: Föredrag för dari talande i Nycklar till det svenska samhället kl. 9.30-11.30.

19: Planeringsmöte för Kvinnors rättigheter kl. 10.

20: MR-nätverket har möte kl. 15.30.

21: FN-dagen mot rasism och etnisk diskriminering.

25: Föredrag för dari talande i Nycklar till det svenska samhället kl. 14-16.

25: Möte med Trollhättans Stads hållbarhetsstrateg Katarina Nyman kl. 13.

25: Integrationsforum och Rädda Barnen arrangerar Språkcafé kl. 17-19.

26: Föredrag för dari talande i Nycklar till det svenska samhället kl. 9.30-11.30.

27: Styrelsemöte kl. 17.

27: Integrationsforum har medlemsmöte kl. 18.

28: Mobila
Antidiskrimineringsbyrån är på Medborgarcenter i Uddevalla kl. 13-15.

30: Mobila Antidiskrimineringsbyrån är på plats under Familjedagar i centrala Vänersborg kl. 10-15.