Antidiskrimineringskommiteèn:
Vi på Antidiskrimineringsbyrån tar hjälp av en Antidiskrimineringskommittén. Kommittén består av utvalda personer som hjälper till med kunskap i dessa ärenden samt har ansvaret för inkomna anmälningar om diskriminering. Kommittén kunskap och erfarenhet består av:
  • Arbetsrätt
  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Skolfrågor
  • Bostadsfrågor
  • Jämställdhetsfrågor
  • HBTQ-frågor
  • Föreningsliv
  • Ekonomifrågor
  • Polisfrågor
De flesta har fått utbildning hos D.O. och kompetensutveckling om diskrimineringslagar.