Kvinnors rättigheter

Kvinnors Rättigheter är ett pågående projekt där vi driver fårgor kring tre attsatser:
- Diskriminering
- Jämställdhet
- Hederskultur

Vi har genomfört en konferens och en dialogträff för att samla kunskap kring ämnet samt skapa ett nätverk. Gemom en kunsakpsinsamling från de träffar vi genomfört har vi kommit fram till ovanstående tre attsatser som vi kommer arbeta med.

Vill du vara med i nätverket kring kvinnors rättigheter ?
Kontakta oss på: informator.adb@telia.com eller ring oss på 0520-834 53. 
 

Vill du veta mer om vad vi gör? Klicka på dokumentet

iNTERNATIONELLA KVINNODAGEN
8 MARS

Välkomna på en festligt firande av den internationella kvinnodagen.

Vi kommer bjuda på:
- Musik med Lotta Lagerlöf
- Arabisk mat från Syriska huset
- Mama Gumbo- Föredrag 
 -Hennamålning
- Mingelbingo
- Arabisk dans

Plats: Kronan kulturhus 
Tid: 17.30-20.00
Dag: 8-mars
För mer information se nedan: 

Kvinnoforum startades 2001 och är ett projekt under verksamheten Integrationsforum mot rasism i Trollhättan. För närmare information om våra begrepp, följ länken.

Kvinnoforum vill därför att varje kvinna ska ha (egen) makt över sin situation inom olika samhällsområden och är aktiv inom den politiska sfären.

Kvinnoforum erbjuder:

  • Ett forum för dialog, opinionsbildning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
  • Ett nätverk mellan olika grupper och kulturer.
  • En plats där kvinnor samverkar, för att förbättra och skapa möjligheter för varandra.
  • En drivande kraft i kvinnofrågor, rättigheter och skyldigheter.

Kvinnoforum vill: 

  • Fokusera på samarbete mellan kvinnors interkulturella uttryck. 
  • Arrangera aktiviteter som genererar kunskap kring kvinnofrågor samt skapa tillfällen där gemenskap och integrering står i fokus.
  • Bygga broar och skapa inflytande inom olika samhällsområden.
 

Vill du engagera dig i Kvinnoforum? Ta kontakt med oss!