Kvinnoforum startades 2001 och är ett projekt under verksamheten Integrationsforum mot rasism i Trollhättan. För närmare information om våra begrepp, följ länken.

Kvinnoforum vill därför att varje kvinna ska ha (egen) makt över sin situation inom olika samhällsområden och är aktiv inom den politiska sfären.

Kvinnoforum erbjuder:

  • Ett forum för dialog, opinionsbildning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
  • Ett nätverk mellan olika grupper och kulturer.
  • En plats där kvinnor samverkar, för att förbättra och skapa möjligheter för varandra.
  • En drivande kraft i kvinnofrågor, rättigheter och skyldigheter.

Kvinnoforum vill: 

  • Fokusera på samarbete mellan kvinnors interkulturella uttryck. 
  • Arrangera aktiviteter som genererar kunskap kring kvinnofrågor samt skapa tillfällen där gemenskap och integrering står i fokus.
  • Bygga broar och skapa inflytande inom olika samhällsområden.
 

Vill du engagera dig i Kvinnoforum? Ta kontakt med oss!