Nätverket för Mänskliga Rättigheter i Trollhättan-Sweden

Nätverket är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet forum med en frivillig sammanslutning av organisationer och enskilda personer.

Rekrytering av organisationer och enskilda påbörjades 2016 och fortgår under verksamhetsåret 2018.

Våra mål

Nätverket har som mål att vara ett forum för dialog, opinionsbildning samt att med informationsspridning och kunskapsutbyte öka kunskapen om mänskliga rättigheter hos varandra och för invånarna.

För mer information om nätverkets mål, struktur och verksamhet vänligen läs filen nedan:

De grundläggande värderingar som nätverket rymmer ligger i linje med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och omfattar i synnerhet alla människors lika värde.

Anslutna till nätverket