Kvinnojouren Duvan, Rädda Barnen Trollhättan, Amnesty International Trollhättan, ABF Fyrbodal, Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla Edet, Flyktingguide Trollhättan, Röda Korset Trollhättan, Svenska Kyrkan/Lextorpskyrkan, Vi Unga, Vision Trollhättan, Kommunal Vänerväst, Studieförbundet Vuxenskolan, Trollhättans Stadsbibliotek, DHR Vänersborg, Verdandi, FN-föreningen Trollhättan, Trollhättan Stad, Folkuniversitet, Sensus Västra Sverige, Integrationsforum mot rasism, Antidiskrimineringsbyrån THN, Kvinnoforum, Mänskliga Rättigheters Kommittén Västra Götalands region, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för Delaktighet, Från snack till verkstad/Funktionsrätt, Med lagen som verktyg, Tanums Kommun, Stödmottagningen för Unga Brottsutsatta

Med reservation för eventuella förändringar.

Anita Rathore är verksamhetsledare hos Organisationen mot offentlig diskriminering i Norge. Mer information tillkommer.

Monica Ekström har en lång erfarenhet inom vården och har tidigare suttit med i det värmländska landstingsrådet med särskilt ansvar för folkhälsa, tandvård och barnrättsfrågor. Sedan 2003 kom hon in Brottsofferjourens styrelse och senare in till Förbundsstyrelsen. Idag har Ekström posten som vice ordförande i Brottsofferjouren. Ekström är även engagerad i andra människorättsorganisationer. Monica kommer att redogöra för Brottsofferjourens särskilda arbete för Mänskliga Rättigheter. 

Anette Pettersson Faye är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklingsarbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället. Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hon i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera en hållbar demokrati och mänskliga rättighetsarbete. Anette kommer att ta oss på en bildningsresa kring själva grundtanken för demokrati och mänskliga rättigheter och vad som krävs av oss för att den ska säkerställas nu och i all framtid. "Vi måste alla ta ansvar och rösta i valet 2018!”, är hennes budskap.

Paul Lappalainen är jurist, samhällsdebattör och statlig utredare. Lappalainen var särskild utredare i den statliga utredningen om "Strukturell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet", (även benämnd "Det blågula glashuset”) som mötte stor uppmärksamhet av allmänheten och tjänstemän. Idag verkar Lappalainen inom EUprojektet Verktygslåda för Lika Rätt och har publicerat skriften ”Lika rätt! Ställ krav på kommunen”. Skriften bearbetar verktyg mot diskriminering och för främjandet av mänskliga rättigheter. Pauls föredrag kommer att till stor grad baseras på skriften och riktar sig specifikt till tjänstemän inom kommun. Men med en presentation av konkreta åtgärder, som kan vidtas lokalt för att främja lika rätt och motverka diskriminering, ger föredraget samhällsnyttig information till alla åhörare.  

Fredrik Sunnemark är Universitetslektor och föreståndare för Mångfaldcentrum (Centrumbildning) på Högskola Väst. Sunnemark forskar inom området humaniora, filosofi, etik och religion. Sin forskning bygger han på fyra huvudsakliga fält sammanhållna av ett intresse för ideologi. Dessa fält berör amerikansk idéhistoria, ideologiska förändringar i Sverige och relationen mellan film, ideologi och kunskap samt samtida debatter om rasism, nationalism och mångkulturalism. Fredrik kommer att tala kring nutida rasism och tillvägagångssätten på vilka rasismen har transformerat utvecklat sig i det samtida samhället.
 

Med reservation för eventuella förändringar.

Deltagare till panelsamtal del 1: 30 min
Ann Hansson – Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen.
Mussa Selim – Kommittén för MR, Västra Götalandsregionen
Katarina Nyman – Trollhättan Stad
Jeanette Karlsson – Tanum Kommun

Deltagare till panelsamtal del 2: 30 min
Rebecka Hedervall – Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällesfrågor  
Else-Marie Brisenhorn – Myndigheten för delaktighet  
Ola Linder –  arvsfondsprojektet Lagen som verktyg  
Lina Pastorek – arvsfondsprojektet Funktionshinderkonventionen/Från snack till verkstad  
Robert Kozelka – Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan/Integrationsforum

Deltagare till paneldebatten (politiska ungdomsförbund)
Ung Vänster
Grön Ungdom
Liberala Ungdomsförbundet
Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

 

 Med reservation för eventuella förändringar.