Mänskliga rättighetersdagen 2018

Andra informationsträffen är den 28 maj 16.00 där vi träffas för att diskutera årets upplägg inför den 24 oktober.  
Inbjudan/dagordning och programmet finns till här till höger. (observera att förändringar kan ske)
Denna sidan kommer uppdateras löpande gällande deltagare som bekräftat och information som rör MR-dagen. 

                                                  PROGRAM                                                                                           MR-DAGEN 2018                                        

 
Moderatorer under dagen: Jan Lundqvist och Lisbeth Bengtsson, tidigare journalister hos bland annat TTELA.
11:30                  Invigning av MR-dagen Fyrbodal 2018 med
11:45                  Presentation av utställare 2 minuter för varje                                           presentation.
12:15                  Föredrag: Rädda barnens Barnfattigdomsrapport
12:45                 Föredrag: FN Förbundet
13:00                 Mingel med möjlighet till lunch på egen bekostnad
13:45                 Föredrag: Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan                                  Diskrimineringslag och verktyg.
14:15                 Föredrag: Raul Wallenberg Academy Tema MR
14:45                Panelsamtal: Hur arbetar olika aktörer för                                              mänskliga rättigheter? Representanter från olika                                     verksamheter deltar.
15:30                  Mingel
16:00                  Föredrag: IM- det nya landet                            
16:30                  Föredrag: Nutida rasism Högskolan väst
17:00                  Panelsamtal: Om rasism
17:30                  Avslutning
                            

Reservation för ev. förändringar i programmet