Nycklar till det svenska samhället är ett nylanserat integrationsprojekt inom ramen för Tidiga insatser för asylsökande. Det arrangeras av Integrationsforum och finansieras av Länstyrelsen i Västra Götalands län. Planeringen av projektet samt rekryteringen startades under hösten 2017 och kursen kommer genomföras i tre omgångar under år 2018.

Syfte: erbjuda tidiga insatser för asylsökande

Med projektet är förhoppningen att våra deltagare upplever att deras tid som asylsökande blir mer meningsfull - genom delaktighet, inkludering, nya bekantskaper och ny kunskap.

Nycklarna - Innefattar kunskap om det svenska samhället, det svenska arbetslivet, hälsa och det svenska språket. De berör rättigheter och skyldigheter i Sverige, hur man söker jobb, föräldrarollen, hur olika delar av samhället fungerar, sexuell hälsa, jämställdhet m.m.

Nätverksskapande - Att genom personliga möten stegvis utöka kontaktytorna mellan de asylsökande och svensktalande människor, organisationer samt institutioner i samhället.

Kreativt lärande -  Genom att engagera deltagarna i gruppdiskussioner vill vi skapa en djupare förståelse för de ämnen vi diskuterar och ta tillvara på deltagarnas vilja att bidra till läroprocessen.

Ta kontakt med projektansvarig nina ljungqvist för anmälan och mer information.

svenskanycklar@telia.com
Telefon: 0520-83453 eller
072-4539607

Klicka på bilden för att skicka ett mail.
Inbjudan på svenska.
Inbjudan på somaliska.
Inbjudan på engelska.

Målgrupp

Personer över 18 år som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering.

I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de i eget boende.

KURSUpplägg

Tre träffar per vecka i tio veckor.
 
Språkcafé tillsammans med temalagda föreläsningar och seminarier.
 
Dessa hålls på gundläggande nivå med tolk.
 
Kostnadsfritt och frivilligt deltagande! 

Teman

Att bo i Sverige
Hälsa
Avtal och försäkringar
Lag och rätt
Normer och värderingar
Sexualitet
Att söka jobb Föreningsinformation Föräldrarollen
Trafiksäkerhet Allemansrätt

Våra samverkanspartners i projektet: RFSU, Rädda Barnen, Brottsofferjouren, NTF Fyrbodal, Enheten mot våld i nära relation - Trollhättans Stad, Kvinnojouren Duvan, Västra Götalandsregionens TIA-projekt Hälsa i Sverige, Hunnebergs Scoutkår, Vi Unga, Familjehuset - Trollhättans Stad, Hjärnkolls arvsfondsprojekt Den egna berättelsen, Jämställdhetsstrategen - Trollhättans Stad, Trollhättan Energi, Hyresgästföreningen, Konsument - Trollhättans Stad, Folksam, RealStars, Studieförbundet Vuxenskolan, Vision Trollhättan samt Unionen.