Nycklar till det svenska samhället är ett integrationsprojekt inom ramen för Tidiga insatser för asylsökande. Det arrangeras av Integrationsforum och finansieras av Länstyrelsen. Projektet pågick under hösten 2017 och hela 2018. 

Vi har blivit beviljade medel för att driva projektet vidare under 2019.

Syfte: erbjuda tidiga insatser för asylsökande

Med projektet är förhoppningen att våra deltagare upplever att deras tid som asylsökande blir mer meningsfull - genom delaktighet, inkludering, nya bekantskaper och ny kunskap.

Nycklarna - Innefattar kunskap om det svenska samhället, det svenska arbetslivet, hälsa och det svenska språket. De berör rättigheter och skyldigheter i Sverige, föräldrarollen, hur olika delar av samhället fungerar, jämställdhet, hälsa  och sexuell hälsa.

Nätverksskapande - Att genom personliga möten stegvis utöka kontaktytorna mellan de asylsökande och svensktalande människor, organisationer och myndigheter i samhället.

Kreativt lärande -  Genom att engagera deltagarna i gruppdiskussioner vill vi skapa en djupare förståelse för de ämnen vi diskuterar och ta tillvara på deltagarnas vilja att bidra till läroprocessen.

Ta kontakt med oss för anmälan och mer information.

svenskanycklar@telia.com
Telefon: 0520-83453 

Klicka på bilden för att skicka ett mail.
Inbjudan på svenska.
Inbjudan på somaliska.
Inbjudan på engelska.

Målgrupp

Personer över 18 år som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering.

I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de i eget boende.

KURSUpplägg

Tre träffar per vecka i tio veckor.
 
Språkcafé tillsammans med temalagda föreläsningar och seminarier.
 
Dessa hålls på gundläggande nivå med tolk.
 
Kostnadsfritt och frivilligt deltagande! 

Teman

Att bo i Sverige
Hälsa
Avtal och försäkringar
Lag och rätt
Normer och värderingar
Sexualitet
  Föräldrarollen
Trafiksäkerhet 

Våra samverkanspartners i projektet: RFSU, Rädda Barnen, Brottsofferjouren, NTF Fyrbodal, Enheten mot våld i nära relation - Trollhättans Stad, Konsument Trollhättan stad, Västra Götalandsregionens TIA-projekt Hälsa i Sverige, Vi Unga, Familjehuset - Trollhättans Stad, Hjärnkolls arvsfondsprojekt Den egna berättelsen, Jämställdhetsstrategen - Trollhättans Stad, Hyresgästföreningen, Trollhättan Energi och RealStars.