ADB utdelar Antidiskrimineringspris 2017!

Antidiskrimineringsbyrån har beslutat att dela ut ett pris till elever som bidrar till att skapa en skola där elever inte förtrycks eller utsätt för diskriminerande handlingar på grund av: etnicitet, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning, eller religion.

Nomineringar sker via förslag från skolpersonal, föräldrar och elever. Nomineringar med motivering ska skickas in till oss senast den 20 feb. 2017.

Priset utdelas på den internationella dagen mot diskriminering och rasism den 21 mars.

Mer information om priset och nominering finner ni nedan!

Nyhetsarkiv

Etikettmoln