Röstning och namninsamling

Den 20 december gjorde Kvinnoforum och Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan en namninsamling som protest mot nedläggandet av Jämställdhetsmyndigheten.

Vi fick totalt in 185 namnsignaturer, tack så mycket!

I samband med detta gjordes även en röstning om vilka av fem jämställdhetspunkter personerna tyckte var viktigast. Alternativen var följande:

  • Att stoppa mäns våld mot kvinnor, mäns våld mot män, och hedersrelaterat våld
  • Lika löner, pension och förbättra arbetsvillkoren för kvinnor
  • Jämn fördelning av det obetalda hushållsarbetet, uttag av föräldraledighet, vård av barn och omhändertagande av närstående.
  • Att minska självmord bland män i åldern 45-64 år och motverka ensamhet
  • Att förbättra kvinnors hälsa, sjukskrivningar, utbrändhet och forskning kring kvinnosjukdomar
Totalt röstade 98 personer och resultatet av vilken fråga som flest tyckte var viktigast var "att stoppa mäns våld mot kvinnor, mäns våld mot män och hedersrelaterat våld" den fick överlägset flest röster.