Svar angående namninsamling

Nedanstående svar har vi fått från Socialdepartementet
Jämställdhetsenheten:

"Tack för namnunderskrifterna mot nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten. Informationen har förmedlats vidare till Jämställdhetsmyndigheten och har också sänts för kännedom till Arbetsmarknadsutskottet i riksdagen, som var det utskott som beredde riksdagsbeslutet om nedläggning av myndigheten."