Uppstart av språkcafé - Måndagen den 4 februari 17.00-19.00

Språkcafét börjar igen måndagen den 4 februari klockan 17.00-19.00. Ni som har varit med förut ser att vi bytt dag från torsdagar till måndagar. Vi hoppas att ni fortsatt kan delta även om vi bytt dag. 

VARMT VÄLKOMNA TILL SPRÅKCAFÉET 2019