Jämställdhet Caféträff

Vi på Kvinnors rättigheter i samverkan med Kvinnoforum och Antidiskrimineringsbyrån bjuder in till en caféträff där vi har möjligheten att nätverka och samtala kring olika teman.

Första temat vi tänkte beröra är: Jämställdhet och Genus, där Louise Olsson från Antidiskrimineringsbyrån kommer att ha en liten presentation. Därefter kan vi gemensamt diskutera ämne.
 

Datum: 12 februari
Plats: Integrationsforum, föreningsgatan 16
Tid: 17.00- 18.30

Välkomna

Obs. anmälan för deltagande sker senast 7 februari till nedanstående.
0520- 834 53
Informator.adb@telia.com

INBJUDAN TILL CAFETRÄFF