Möte med Monica Hanson - kommunalråd

Den 5 februari hade vi en dialog med Monica Hanson angående våra och kommunens projekt inom området Mänskliga Rättigheter.