Ungdomsträff - attityder och fördomar

Lördagen den 4 maj var Antidiskrimineringsbyåns nya ungdomsprojekt och besökte Shabelle förening tillsammans med ABF. Vi träffade ett 20-tal ungdomar och diskuterade jämställdhet, normer, attityder och värderingar.