Avslutning grupp ett- nycklar till det svenska samhället

Idag den 7 maj avslutades den första gruppen i vårt projekt "Nycklar till det svenska samhället".
Under åtta veckor har vi haft besök av föreläsare som pratat om olika teman så som hälsa, att bo i sverige och mänskliga rättigheter. Deltagarna har fått information och nycklar till det svenska samhället och vi har tillsammans under kursens gång haft många intressanta diskussioner.