Informationsträff i Lysekil

Den mobila Antidiskrimineringsbyrån besökte den 10 maj Lysekil. Vi deltog under ett språkcafé där vi hade en föreläsning om diskriminering. Efteråt diskuterade vi tillsammans.