100 år - allmän och lika rösträtt

I dag är det 100 år sedan Sveriges grundlag ändrades och att den allmänna och lika rösträtten gav kvinnor rätten att rösta. Integrationsforum kämpar för de demokratiska rättigheterna och allas lika värde där vi idag hyllar en av de största demokratiska händelserna i vår historia.

Dagen i sig kräver också att se till de antidemokratiska krafter som etablerar sig allt mer i världen. Att värna om de demokratiska rättigheter som många innan oss kämpat för är upp till vår generation att försvara. Vi behöver mobilisera mot de antidemokratiska rörelser och stå upp för allas lika värde och rösträtten.

Historien gör sig påmind genom att demokratin hotas när mänskliga rättigheter kränks och människors handlingsutrymme minskas runt om i Europa och Världen. Räds detta, minns vår historia och stå upp för demokratin!