Information till Pensinärsrådet 23 maj

Den 23 maj var vår ordförande, handläggare och kommunikatör på Trollhättans Stads Pensionärsråd och informerade om vår verksamhet och de fick information om åldersdiskriminering.
Många intressanta frågor diskuterades i samband med genomgången av faktiska diskrimineringsfall.