Föredrag om diskriminering i Åmål

Idag har vår kommunikatör Nora haft ett föredrag om Diskriminering på Familjecentralen i Åmål.