Ungdomsaktivitet Öresjö

Vår kommunikatör Nora och informatör Louise har besökt fritidsgårdarnas sommarverksamhet i Öresjö. Både värmen och humöret var på topp den 10/7 när det pratades attityder och fördomar med ungdomarna!