Ungdomsaktivitet med Fältarna

Informatör Louise och Kommunikatör Nora har haft ungdomsaktiviteter hos Fältenheten på kronans fritidsgård.  Vi körde värderingsövningar med fokus på fördomar och förutsättningar.