Ungdomsaktivitet Med Fältenheten

Fredagen 5/7 besökte vår informatör Louise och kommunikatör Nora, Kronogårdens fritidsgård och Fältenhetens andra grupp ungdomar. Ihop med ledare och undomar gjorde vi övningarna Osynliga lappar och Ett steg fram. Diskussionerna handlade mycket om fördomar, förutsättande och bemötande.