Trakasserier

Trakasserier är en typ av diskriminering enligt lagen. Har du upplevt trakasserier i vården, skolan eller i något annat samhällsområde ? Kontakta oss så hjälper vi dig. Mail:integrationsforum@telia.com.