Dialogträff fokus funktionsfrågor

Tisdag den 13/8 bjöd Antidiskrimineringsbyrån ihop med Brottsofferjouren in till dialogträff med föreningar angående funktionsfrågor. Vi diskuterade olika verksamheter och de olika förutsättningar som funktionsnedsatta får i samhället. Ett talande citat från kvällen var "man föds med en funktionsnedsättning men samhället skapar ett funktionshinder".