Heders relaterat våld och förtryck

Tisdagen den 17 september deltog vår kommunikatör Nora och informatör Lovisa i en kompetens höjande dag angående hedersrelaterat våld och förtryck. Dagen annordnades av Nationella pilotprojektet/ Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Barnahus Fyrbodal och Gruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck i Uddevalla. Dagen bjöd på många intressanta föredrag.