Träffpunkter

Fredag den 11/10 besökte Antidiskrimineringsbyrån Träffpunkter på Kronans bibliotek. Vår kommunikatör Nora höl ett föredrag om diskrimineringslagen och vårt arbete. Ordförande Jorge var också på plats och berättade om Integrationsforum som förening.