Föreläsning för vägen vidare

Vi har pratat om diskriminering och jämställdhet. 
Nora Emanuelsson tog upp ämnet diskriminering och vad det innebär medan Lovisa Blinck tog upp ämnet jämställdhet.
Vi pratade till Vägen Vidare som ställde viktiga och bra frågor. Denna veckan har de ett jämställdhetstema. Vi hade även TOPP-elever från Fridaskolan och Sylteskolan som var med och lyssnade.