Från integration till mänskliga rättigheter – Integrationsforum 20 år

Integrationsforum mot rasism i Trollhättan fyller 20 år. Läs i vår jubileumstidning om hur vår verksamhet har förändrats från 1999 till dagens 2019.

Arbetet för integration och mot diskriminering och rasism har idag en tydlig utgångspunkt i att värna de mänskliga rättigheterna. Vår historia i Trollhättan har lärt oss att samverkan mellan föreningar och med engagerade invånare är en bra grund för att skapa mötesplatser och aktiviteter.

I jubileumstidningen hittar du vår historia men också berättelser om hur vi jobbar idag. Där finns det finns plats för fler. Välkommen du också!
Klicka här för att komma till länken