Besök på Familjecentralen i Åmål 

Den 26 november besökte vår informatör Lovisa och vår kommunikatör Nora, Familjecentralen i Åmål och höll en föreläsning om hur vi ska bemöta andra.