Normkritik och makt på Realgymnasiet

Den 9 december besökte vår kommunikatör och informatör årskurs 1 på Realgymansiet i Trollhättan. Där höll vår kommunikatör först i ett föredrag om normkritik och makt och sedan höll vi i värderingsövningen Heta Stolen där eleverna fick säga sin åsikt och diskutera om flera viktiga ämnen. Cirka 45 elever deltog och dagen innehöll flera intressanta samtal och diskussioner!

Tack till Realgymansiet för att vi fick komma och tack till alla elever som deltog!