Föredrag för Lextorpskyrkan

Den 16 januari besökte vår kommunikatör och informatör Lextorpskyrkan. Där höll vår kommunikatör ett föredrag om diskrimineringslagen, med fördjupning på diskrimineringsgrunden ålder.