Aktiviteter


Kalender– September 2019

2: Integrationsforum och Rädda Barnen arrangerar Språkcafé kl. 17-19.
 
2: Uppstartsmöte med MUCF i Växjö.
 
3: Arbetsgruppen för ungdomsaktiviteter har planeringsmöte kl. 17.
 
7: Möte med Region Syd, personal och förtroendevalda på Folkets Hus kl. 11.30-16.00.
 
9: Integrationsforum och Rädda Barnen arrangerar Språkcafé kl. 17-19.
 
16: Integrationsforum och Rädda Barnen arrangerar Språkcafé kl. 17-19.
 
19: Föredrag och dialog med Handikapprådet, Stadsbiblioteket kl. 18-21.
 
21: Konferens om rasism, Folkets Hus kl. 10.30-14.30.
 
23: Integrationsforum och Rädda Barnen arrangerar Språkcafé kl. 17-19.
 
25: Samråd för mänskliga rättigheter i Göteborg kl. 13-16.
 
25: Integrationsforum har medlemsmöte kl. 18.
 
26: Sakråd i Stockholm med ministern och ADB:er.
 
26: DO-Dagar i Stockholm.
 
30: Integrationsforum och Rädda Barnen arrangerar Språkcafé kl. 17-19.