utbildningar
 

Inom ramen för vårt opinionsbildande och informerande arbete är utbildning och kunskapsspridning två viktiga delar. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar och workshops inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, rasism, normkritik, jämställdhet och aktiva åtgärder. Alla våra utbildningar vilar på en intersektionell och normkritisk grund. 
 
Ni kan välja mellan tre olika alternativ:
1. Grundutbildning
2. Skräddarsydd utbildning och/eller fördjupningsutbildning
3. Utbildning tillsammans med workshops, i form av aktivitetsövningar för deltagarna.

Kontakta oss för bokning av utbildning: 

info@adbfyrbodal.se
0520-834 53