Civilsamhället
Civilsamhället är ett samlingsnamn för särskilda aktörer och organisationsformer inom samhället...
För mer information tryck här

Integration
Med integration avses den sociala process som gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet...
För mer information tryck här

Rasism
Rasism är ett omfattande begrepp men beskrivs oftast som ett system av föreställningar, tro och förfaranden...
För mer information tryck här

Diskriminering
Diskriminering är ett lagstiftat begrepp och innebär kortfattat olika behandling av lika fall...
För mer information tryck här

Vi på Integrationsforum mot rasism arbetar aktivt för att motverka rasism och diskriminering genom:

  • att skapa träffpunkter mellan människor
  • att mobilisera
  • att bilda nätverk
  • opinionsbildning
  • folkbildning