• T. H., Eriksen, 1998. Etnicitet och nationalism. Bokförlaget Nya Doxa.
 • S. Hall, 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. SAGE Publications
 • Ê. Balibar &I. Wallerstein, 1991. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. Verso Publisher
 •  ”Slavery and racism”. Unesco press. URL: www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/2001/01-91e.shtml Läst 10 sept. 2016.
 • Bildningsbyrån. Rasism. Avsnitt 1-4. Produktionsår 2014.
 • Bildningsbyrån. Vägen till integration. Avsnitt 1-16. Produktionsår 2011.
 • Ungdom Mot Rasism är en antirasistisk ungdomsorganisation som arbetar mot rasism, för demokrati och mångfald. De har tagit fram flera publikationer och skrifter.
 • Forum för levande historia. är en myndighet som arbetar för att motverka intolerans genom att berätta om brott mot mänskligheten i historien och i vår samtid. De arbetar utifrån en övertygelse om att det går att dra lärdom av historien för att motverka och förebygga intolerans. 
 • Immigrant-institutet har under flera decennier varit ett dokumentationscentrum om bl.a. integration, rasism och diskriminering.
 • Antirasistisk Akademi (ArA) är en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället. ArA verkar för att forskning i allmänhet antar en antirasistisk etik kod och uppmanar forskare att ta ställning mot rasism i sitt sätt att forska.
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)
 • Nätverk mot rasism och diskriminering Sveriges Kommuner och Landsting driver med stöd av DO ett nätverk mot rasism och diskriminering för kommuner som vill arbeta mot främlingsfientlighet. För mer information läs om dem tio konkreta exempel mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet