Integrationsforum
 
Vi  är  en  ideell förening   inriktad  på  att  motverka  rasism, diskriminering  och  jobba  för  integration  i  samhället.
 

 
 
Antidiskrimineringsbyrån 

 
Antidiskrimineringsbyrån  arbetar  med  rådgivning  och  stöd  om  du  blivit diskriminerad.
 
Diskriminering  är  när  någon  behandlas  sämre än  andra.  Ibland  kan  man  känna  sig  orättvist behandlad  utan  att  det  är  diskriminering  enligt  lagen.  Har  du  upplevt  dig  diskriminerad  kan  du  få  hjälp  av  oss.  Allt  du  berättar  för  oss  stannar här,  vi  arbetar  under  sekretess.
 
Att  få  rådgivning  av  oss  är  gratis.
Ring  0520-834 53  Maila  info@adbfyrbodal.se