Om oss

Integrationsforum mot rasism i Trollhättan startade i april 1999 och är en stabil NGO som är uppbyggd som en paraplyorganisation med 30 tal föreningar som medlemmar. Verksamheten är inriktad på att motverka rasism, diskriminering och jobba för integration i samhället.

Integrationsforums högsta beslutande organ är medlemsmöten som hålls varje månad. Ordförandeskap och uppdrag som sekreterare vid medlemsmötena roterar mellan representanter för alla medlemmar så att alla har möjligheter att påverka möternas utformning. 


Styrelsen består av sex ledamöter med representationer från olika etniska bakgrunder samt tillhörande olika medlemsorganisationer. Styrelsen ska  bestå av tre kvinnor och tre män.

integrationsforum vill

  • Se en attitydförändring avseende mot rasism och diskriminering i olika former.
  • Vara en träffpunkt för andra organisationer, och enskilda medlemmar.
  • Samarbeta med andra organisationer och enskilda, som vill agera mot diskriminering och rasism och för integration i Trollhättan, Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.

Övergripande mål

  • Bilda opinion mot rasism och diskriminering.
  • Skapa mötesplatser mellan olika kulturer, bakgrund och könstillhörighet för att tillsammans arbeta för integration.
  • Utbilda informatörer som skall ut till skolor, arbetsplatser och civilsamhället för att informera om integration, diskriminering och rasism.

Våra rättighetsfrågor

Utmärkelser

2000 - Årets Brobyggare Trollhättans Stad. Priset gavs till Integrationsforum.
2014 - Nominering till årets Raoul Wallenberg-pris till Jorge Pereira som har jobbat ideellt mot rasism i Trollhättan sedan början av 80-talet och grundare till Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån.
2014 - Integrationsforum blev beviljad Människorättsstipendium inom Västra Götalandsregionen som tilldelades av Kommittén för Mänskliga Rättigheter.
2016 - Årets Brobyggare Trollhättans Stad. Priset gavs till Integrationsforums grundare och ordförande Jorge Pereira.