Styrelsen 2019/2020:

Ordförande: Jorge Pereira sitter som representant för medlemsorganisationen Arbetsgruppen mot rasism, flydde hit från Chile och har jobbat aktivt mot rasism i 35 år. Är en engagerad samhällsmedborgare som har många järn i elden.

Vice ordförande och kassör: Robert Kozelka sitter som representant från Trollhättans Rugby Club, vars föräldrar kommer från forna Jugoslavien och har ett stort engagemang i mänskliga rättigheter.

Ledamot: Nancy Contreras sitter som representant för medlemsorganisationen ABF Fyrbodal. Nancy är verksamhetssamordnare på ABF och arbetar med bl. a kvinnofrågor.


Ledamot: Binyam Paulos, sitter som representant för medlemsorganisationen Eritreanska föreningen. Binyam brinner för integrationsfrågor.

Sekreterare: Lisbeth Bengtsson, sitter som representant för Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet. Lisbeth har arbetat många år som journalist bl. a på TTELA. Hon är engagerad i många frågor varav ensamkommande ungdomar är en fråga som hon brinner för.
 

Ledamot: Ema Enderlein Fall, enskild medlem som har arbetat inom många olika områden arbetar just nu på Stugsommar. Ema har ett stort intresse för mänskliga rättigheter.Integrationsforum mot rasism är huvudmannen för Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan.

Personal

Nedre raden från vänster Robert, Lisbeth och Ema. Övre rade från vänster Binyam, Nancy och Jorge.

Handläggare på I-Forum/ADB - Cathrin Boström

Cathrin har arbetat som handläggare på Antidiskrimineringsbyrån sedan 2004 och har en gedigen erfarenhet kring diskrimineringsfrågor och rådgivningsärenden.
Mail: diskriminering.adb@gmail.com

Informatör på ADB- Louise Olsson

Louise arbetar som Informatör på Antidiskrimineringsbyrån sedan mars 2018. Louise har kandidatexamen i Genusvetenskap.
Mail: informator.adb@telia.com

Kommunikatör på ADB- Nora Emanuelsson 

Nora arbetar som Kommunikatör på Antidiskrimineringsbyrån sedan maj 2019. Nora är utbildad beteendevetare och har en kandidatexamen i Kulturantropologi.
Mail: info.adb@telia.com  

Projektanställd Nycklar till det svenska samhället- Jan Lundqvist

Jan har arbetat som journalist på TTELA och Tv4 Fyrstad. Har under senare år varit verksam i Hyresgästföreningen.
Mail: svenskanycklar@telia.com