Våra medlemmar

Som paraplyorganisation har Integrationsforum ett antal medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Vill du veta mer se bifogat dokument.

Sista onsdagen i varje månad håller vi medlemsmöte på Integrationsforum kl.18.00.


Är du intresserad av att delta på våra möten? Kontakta kansliet!