Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan
Finansieras av MUCF- Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor.
 • Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället.   
 • Vi vill se en attitydförändring avseende mot diskriminering i alla former. 
 • Vi vill samarbeta med andra aktörer som motverkar diskriminering.

För mer info: tryck på bilden 

Diskrimineringsombudsmannen 

 • Samverkan kring diskrimineringsfrågor

För mer info: tryck på bilden 

Nycklar till det svenska samhället
Finansieras av Länsstyrelsen

 • Tidiga insatser för asylsökande 
 • Nycklarna- Innefattar kunskap om det svenska samhället och det svenska språket
 • Nätverkskapande
 • Kreativt lärande 

För mer info: tryck på bilden 

Västragötalandsregionen

 • Samråd för mänskliga rättigheter

För mer info: tryck på bilden 

Trollhättan Stad
Samverkan i olika projekt 
 • Språkcafé -2017
 • MR-dagen 2017
 • MR-dagen 2018

För mer info: tryck på bilden