Så skall vi bekämpa rasism och diskriminering

  • Engagera - Att engagera så många som möjligt i arbetet mot rasism och diskriminering
  • Mobilisera - Bilda opinion, skriva insändare, synas i media och försöka påverka din omgivning
  • Kunskapsspridning - Hitta former för att sprida kunskap i skolor, på arbetsplatser, i kommunen och bland civilsamhället.  
  • Mötesplatser - Utnyttja de naturliga mötesplatser som finns, sätt ämnet på agendan.
  • Bilda nätverk - Se vad vi kan göra gemensamt, dela erfarenheter och sprid kunskap.

Integrationsforum mot rasism- från ord till handling

Information om våra projekt kring mänskliga rättigheter