Våra rättighetsfrågor

Vi tror på att integrera mänskliga rättigheter i civilsamhället genom nedanstående verksamhet:

Integrationsforum mot rasism- från ord till handling