Så skall vi bekämpa rasism och diskriminering

  • Engagera - Att engagera så många som möjligt i arbetet mot rasism och diskriminering
  • Mobilisera - Bilda opinion, skriva insändare, synas i media och försöka påverka din omgivning
  • Kunskapsspridning - Hitta former för att sprida kunskap i skolor, på arbetsplatser, i kommunen och bland civilsamhället.  
  • Mötesplatser - Utnyttja de naturliga mötesplatser som finns, sätt ämnet på agendan.
  • Bilda nätverk - Se vad vi kan göra gemensamt, dela erfarenheter och sprid kunskap.

Integrationsforum mot rasism- från ord till handling

Information om våra projekt kring mänskliga rättigheter
Upprop 5i12 rörelsen 2019

Enligt en färsk rapport från UNHCR har antalet flyktingar det senaste decenniet ökat kraftigt och uppgår nu till över 70 miljoner människor och mer än hälften flyr i sitt eget land. Varje dag tvingas ca 40 000 människor att lämna sina hus och hem och hälften av alla flyktingar är barn. De flesta flyr till fattiga grannländer. Libanon tar idag emot flest flyktingar i världen per capita. Och orsakerna är fortfarande krig, konflikter, svält och naturkatastrofer. Enligt FN kommer dessutom antalet klimatflyktingar att öka kraftigt de kommande åren.

Bortom de ofattbara sifforna döljer sig enskilda och utsatta människors kamp för ett bättre liv. Treårige Aylan från Syrien som flöt iland på en turkisk turistort och Mohammed 13 år, som brännskadats och skriker ut sin smärta efter en turkisk flygbombning. Eller de 39 vietnameser som dog i en lastbilscontainer i London och som skulle bli ytterligare ett exempel på människohandel. Alla är enskilda tragedier som passerar revy i mediebruset och blir till ”volymer”, ”flöden”, och ”söktryck” i den allmänna debatten. Den handlar huvudsakligen om våra egna ekonomiska för- och nackdelar med invandring till Sverige. De humanitära skälen för asylinvandring har helt försvunnit och de partipolitiska utspelen blir alltfler och alltmer inhumana. Vi kan och måste bidra till att människor i nöd från andra länder överlever.

Arbetskraftsinvandringen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Den var också avgörande för vår egen industris stora expansion på 50- och 60-talen. Utländsk arbetskraft var en förutsättning. Och det gäller även idag inom stora delar av välfärdssektorn. De största grupperna inom arbetskraftsinvandringen är lågutbildade bärplockare för sin egen försörjning och högutbildade IT-specialister från länder som själva har brist på just högutbildad arbetskraft.

Stora flyktingströmmar är ingen ny och oväntad företeelse. Bara för drygt hundra år sedan blev ca 1,2 miljoner svenskar invandare och även då flydde man från fattigdom och nöd till ett bättre liv i framförallt USA. Även våra förfäder färdades i lastutrymmen på segelfartyg över Atlanten i hopp om en egen försörjning.

Migrationen har funnits i årtusenden som en direkt följd av krig, konflikter, fattigdom, förföljelse och orättvisor. Den är, och har alltid varit ett utryck för enskilda människors vilja och rätt att leva ett drägligt liv. Mänskliga rättigheter, solidaritet och humanism måste ständigt försvaras och får inte bara bli honnörsord i den allmänna debatten. Det måste vara den värdegrund som migration och mottagande vilar på och som kännetecknar ett civiliserat samhälle

5i12-rörelsen startade 1988 i Härnösand av en grupp ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då fanns i staden. På torget skulle alla goda krafter samlas. En av initiativtagarna hette Sara, 17 år. 1989 mördades Sara av en ung flykting, en tragedi som väckte uppmärksamhet och förstämning över hela landet. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer och i främsta ledet gick Saras pappa, Stig Wallin. 1993 hölls de första nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan dess 5i12-rörelsens nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet. Stig Wallin avled 2009 - den 5 december. Det bästa sättet att hedra Stigs och Saras minne är att fortsätta deras arbete varhelst du befinner dig.

konferens om rasism

Den 21 september annordnades en konferens om rasism av Integrationsforum mot rasism, Arbetsgruppen mot rasism, 5i12-rörelsen och Antidiskrimineringsbyrån. Konferensen hålls på Folket Hus Trollhättan. För mer info se bifogad inbjudan eller kontata oss på integrationsforum.